logo Dobrá služba
... jednoduše jedna ...

4 kroky ke spolupráci s Dobrou službou

Po seznámení se s Dobrou službou můžeme navázat spolupráci s Dobrou službou ve 4 jednoduchých krocích a to:

(6) objednejme si náš nový inzerát na inzertním serveru Dobrá služba,

Slova a sousloví, na která má být náš nový inzerát zviditelněn ve vyhledávačích, nám zdarma pomůže zvolit Dobrá služba. Za účelem zvolení slov a sousloví pro náš nový inzerát kontaktujme Dobrou službu.

(7) objednejme si webovou farmu pro podpoření zviditelnění našich inzerátů,

Jestliže se námi zvolená slova a sousloví pro zviditelnění inzerátů řadí ve vyhledávačích mezi hodně až velmi hodně konkurenční, pak zviditelnění našich inzerátů ve výsledcích vyhledávacích dotazů obsahujících taková slova a sousloví je hodně až velmi hodně náročné.

Když je zviditelnění našich inzerátů na námi zvolená slova a sousloví hodně až velmi hodně náročné, pak je pro nás výhodné objednat si webovou farmu, pokud chceme dosáhnout třeba i prvních pozic našich inzerátů ve výsledcích vyhledávačů na dotazy obsahující námi zvolená slova a sousloví.

(8) vyměňme si odkazy s inzertním serverem Dobrá služba,

Výměna odkazů s Dobrou službou vede k posílení zviditelnění našich inzerátů na Dobré službě i našich webových stránek, ze kterých nově povedou odkazy na Dobrou službu, v přirozených výsledcích vyhledávače Google a jemu podobných. Pokyny k výměně odkazů s Dobrou službou čtěme na stránce Výměna odkazů s Dobrou službou.

(9) podělme se o náš jiný záměr spolupracovat s Dobrou službou.

Pokud máme záměr s internetovým start-upem Dobrá služba spolupracovat jinak, než dle bodů (6), (7) nebo (8), náš záměr sdělme v kontaktu s Dobrou službou.