Dobrá služba
... jednoduše jedna ...


sběrna, sběrný dvůr, kovošrot Děčín



sběrna, sběrný dvůr, kovošrot Děčín
TS Šluknov
Předmětem činnosti je zabezpečení čistoty města, údržby města a veškerá další činnost pro zřizovatele. Ve volné kapacitě nabízí své služby i ostatním zájemcům.
Císařský 378, Šluknov
jednatel@ts-sluknov.cz
+420 736 633 590