Dobrá služba
... jednoduše jedna ...


reklama Google

Reklama na Google neboli slangově psáno reklama na googlu se řadí ke špičkám oboru online marketingu, přesto je reklama na Google sama o sobě samostatným velkým oborem. Jaké jsou druhy reklamy na Google a co je jejich cílem? V podstatě existují pro google 2 základní typy reklamy. Všechny reklamy, které se na Google odehrávají, však mají jeden společný cíl. Tím je co nejlepší zviditelnění na Google ve výpisu výsledku hledání na zvolená klíčová slova. Reklama na Google je specifická tím že tolik „nekřičí“. Google díky svému vyhledávacímu systému jde naproti uživatelům, kteří mají o služby zájem. Úkolem reklamy na google je tedy být ihned viděn a dostupný. Obecně v reklamní rovině ve vyhledávačích i Google platí pravidlo první strany a prvních míst. Zobrazení svého odkazu jakožto vlastní reklamy ve výsledku hledání na první straně googlu znamená, že je vysoce pravděpodobné, že je reklama uživatelem viděna. Pouze velmi malé procento uživatelů pročítá další strany výpisu na Google. 1. strana výpisu na Google má 10 přirozeně vypsaných pozic (mluvíme o přirozené reklamě) a další pozice v případě reklam nastavuje pro shlédnutí jako reklamu Google sám. Reklama na Google se rozlišuje na reklamu za proklik a na reklamu za shlédnutí. Ačkoliv platí také pravidlo prvních míst, kde se zaměřuje nejvíce pozornosti a roste hodnota reklamy, pak u reklamy na Google, kterou sám Google demonstruje jako reklamu, to neplatí. Je to z důvodu, že je jasně patrné, že jde o reklamu. Uživatelé ji zpravidla přecházejí a dávají z hlediska reklamy větší pozornost přirozeným výpisům, jenž se na Google zobrazí. Můžeme se ostatně podívat na to, jak se konkrétněji reklama na Google rozděluje: Forma reklamy přímo od Googlu je následující: Google Ads (dříve Google AdWords, neoficiálním překladem Google Reklamy) je online reklamní služba, díky které mohou inzerenti dát větší důležitost svojí webové stránce v Google vyhledávání. Inzerent zadá, která klíčová slova jsou pro něj důležitá. Google Ads je jedním z důležitých příjmů Googlu. V roce 2012 činily celkové příjmy společnosti reklamy 43,8 mld. USD. Google Ads nabízí pay-per-click( PPC) . Co se týká reklamy na Google, která je prováděna prostřednictvím dobré viditelnosti v přirozeném výsledku hledání na první straně ve výpisu Google, pak obor, který se tímto online úkolem zabývá nejen pro zviditelnění na Google ale i jiných vyhledávačích, se nazývá optimalizace webu či SEO optimalizace. Podaří-li se díky SEO objevit se na první straně výpisu Google, jedná se o skvělou reklamu. Tedy hovoříme-li o té nejlepší reklamě v prostředí Google, můžeme přirovnat že dobré SEO = dobrá reklama na Google. Opravdu dobrá reklama se pozná tak, že se na Google zobrazí v přirozeném výsledku jednak na první straně v žádaných klíčových slovech a taky a to ještě lépe – na prvních místech na Google. Specialistů na online reklamu a především reklamu na Google je dnes moře. Ačkoliv přidáme odkazů na pár webů, zabývajících se googlem a reklamou, také v oboru reklama na Google je zde Dobrá služba - jednoduše jedna.


reklama Google
Reklama a Google?
Google je místem s nejvyšší koncentrací uživatelské pozornosti a tedy je tou nejlepší volbou pro reklamu, když se dobře umí. Klíčem k úspěchu je reklama, která Vás dostane na Google nahoru ve slovech, které potřebujete. Kontaktujte nás.
office@dobrasluzba.eu
+420 722 922 100


Zaměříme-li se na bližší rozbor toho, co hledáme – tedy slov reklama, Google a sousloví reklama na Google, najdeme jejich původní i současné významy na odkazech: reklama, dále na odkaze Google, a třetím v pořadí je sousloví reklama na Google, které je také všeobecně známé pod pojmem reklama na Googlu. Existuje řada tištěných ale také online magazínů a portálů, které se zabývají světem IT a marketingu a disponují informačními výpisy jako je stránka živá reklama na Google nebo podobně tématicky zaměřený web reklama a marketing na Google či také známý odkaz reklama na Google články a dodatečně uvádíme ještě populární IT tržiště s názvem Google a reklama. Přirozeně také o Google a možnostech reklamy na něm se vedou i diskuze. Jako příklad se nabízí fórum – reklama na Google diskuze. Mezi silné informační zdroje se pak řadí ještě tyto internetové stránky: reklama Google Adwords, dále se v pořadí vyskytuje web reklama Google Ads a hned za ním v závěsu se značí odkaz Google Ads a reklama. Ať už hledáte pro reklamu na internetu a zvláště na Google z jakéhokoliv zdroje, tak či tak Dobrá služba – jednoduše jedna – také pro reklamu na Google – jednoduše pro Vás zde.