Dobrá služba
... jednoduše jedna ...


pečovatelská služba Karlovy Varypečovatelská služba Karlovy Vary
Agentura domácí péče - LADARA, o.p.s.
Naším posláním je pomáhat všem znevýhodněným osobám (osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či senioři) tak, aby byly schopny žít plnohodnotným životem v kruhu své rodiny.
Čankovská 1021/19, Karlovy Vary
fyzio@ladara.eu
+420 353 563 595