Dobrá služba
... jednoduše jedna ...


krby, kamna Chebkrby, kamna Cheb
Kamnářství Josífko
Používáme tradiční materiály, jako je kamnářská hlína, kachloví a šamot, ale i moderně průmyslově vyráběné výrobky splňující veškeré požadavky platných norem.
Osvobození 343/42, Cheb
josifko.j@seznam.cz
+420 605 159 658